Dagsorden til generalforsamling d. 17/3-22

20. februar 2022 23:55 , af Catja Hørdum Larsen
INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 

Torsdag d. 17. marts 2022 kl. 19:00 i Tuse Hallens Cafeteria 

1. Valg af dirigent og stemmetæller 
2.
Formandens beretning til orientering og debat
3. Udvalgsformændenes beretninger til orientering og debat
4. Kassereren aflægger regnskab for 2021 til godkendelse
5. Indkomne forslag afleveres senest 3. marts til bestyrelsen
6. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget for 2022
7. Valg af bestyrelse
Mathilde Pallisgaard er på valg og genopstiller
Helle Vorborg er på valg og genopstiller
8. Valg af 2 suppleanter
Karina Karl er på valg og genopstiller
Mads Anker er på valg og genopstiller ikke, men fortsætter som klubbens kasserer
9. Valg af revisorer
10. Eventuelt