Vision

Tuse IF, Håndbold ønsker at udvikle håndboldspillere i alle aldre og på alle niveauer. Vores ønske er at skabe et godt idrætsmiljø for børn, unge og voksne.

 

Mission

Missionen er at skabe en klub, hvor det er sjovt at være, og hvor spillerne og trænerne indgår i et givende fællesskab - både sportsligt og socialt. En klub, hvor alle arbejder sammen om fælles traditioner, værdier og målsætninger på tværs af hold, årgange og køn.

 

Målsætning

Målsætningen er at tilbyde hold for alle årgange i ungdomsafdelingen, samtidig vil vi tilbyde en seniorafdeling med hold for både herrer og damer.

 

Værdier og kendetegn

Værdier for Tuse IF, Håndbold:

- Glæde ved håndbold og glæde ved at komme til træning og kamp

- sammenhold på hvert hold og på tværs af holdene

- Respekt for trænerne, spillerne og dommerne

- Respekt for Tuse Hallen, som danner rammen om vores gode håndboldmiljø

 

Kendetegn for Tuse IF, Håndbold, en klub hvor:

- Alle er velkomne

- Alle kan lide at komme

- Der er voksne ledere til alle hold

- Bredden prioriteres højt blandt de yngste medlemmer

- Der er plads til eliten

- Der er gode rammer for håndboldsporten

- Der er gode sociale rammer for alle medlemmer

 

Succeskriterier

- Det skal være sjovt at træne og spille håndbold

- Så meget ros til spillerne som muligt

- God træning = rekruttering og fastholdelse af spillere

- Indholdsrig og lærerig træning = fastholdelse

- Tag udgangspunkt i den enkelte spiller og dennes formåen

- Mange aktive aktioner med bold

- Ingen lange køer af børn

- Høj intensitet = koncentration/fokus på opgaven

- Sociale aktiviteter på alle hold  

 

Holdninger og principper 

Fairplay

Tuse IF, Håndbold bestræber sig på at være en fairplayklub på alle niveauer.

Derfor har klubben en forventning til, at vores trænere, spillere, forældre og publikum vil optræde fair ved såvel hjemme- som udekampe og derved udvise respekt for håndboldsporten. 

Alle trænere og spillere repræsenterer Tuse IF, Håndbold, når der spilles kamp og det er et fælles ansvar, at vi lever op til klubbens værdier - Fairplay, venskab og Respekt.

Det er vigtigt for Tuse IF, Håndbold at opretholde et godt omdømme over for dommere, modstandere og publikum i andre haller. Det er til en vis grad trænernes opgave at sørge for, at intentionerne bliver opfyldt af spillerne.

I de få situationer, hvor dommerkendelser skal kommenteres, er det alene trænerens/holdlederens opgave, hvilket selvfølgelig skal ske med en passende adfærd og respekt. Dommere bruger meget tid og gør deres bedste for at afvikle kampe på en fair og sportslig måde.

Det forventes også, at forældrene opfører sig fair. Det er godt med engagerede forældre, men det skal ske på en fair måde. Intet er vundet ved at kritisere dommerkendelser og opføre sig usportsligt over for modstandere.

 

De 10 forældre-bud

  1. Mød gerne op til træning og kamp
  2. Pres ikke dit barn med for høje ambitioner og forventninger
  3. Giv opmuntring til alle spillere - ikke bare dit eget barn. Gør det i både medgang og modgang
  4. Respektér trænerens dispositioner. Forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen
  5. Se på dommeren som vejleder. kritisér ikke hans/hendes afgørelser
  6. Vis respekt over for alle aktører: spillerne, modstanderne, trænerne og dommerne
  7. spørg om kampen var spændende og sjov! Ikke kun om resultatet
  8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr. Overdriv ikke!
  9. Vis respekt for arbejdet i foreningen. Hjælp hvor du kan!
  10. Tænk på, at det er dit barn, der spiller håndbold. Ikke dig!